มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิการบดีจาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์จาก Myanmar Higher Education Delegation (MHED) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
July 12, 2019
วิทยาลัยราชสุดา จัด”โครงการต้นแบบการเสริมสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพอิสระด้านการออกแบบกราฟิกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน”
July 15, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิการบดีจาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

4DAFA348-C881-4C45-A9A1-C6F6DBFA8C0D

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป  สิงหศิวานนท์  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะผู้บริหารคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ให้การต้อนรับ Prof. Shojiro Nishio อธิการบดี Osaka University และคณะผู้แทนในโอกาสเข้ารับฟังการดำเนินงานของ Mahidol University – Osaka University Joint Campus และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ Mahidol – Osaka Center for Infectious Diseases

จากนั้น Prof. Shojiro Nishio อธิการบดี และคณะผู้แทน จาก Osaka University เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับพร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน และเยี่ยมชม Mahidol University – Osaka University Collaborative Reseach Center for Bioscience and Biotechnology ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา และ DKSH Center for Excellence

Recent post