พิธีทำบุญเปิด สำนักงานใหม่ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (iNT)

สถาบันฯเด็ก จัดแถลงข่าวและเปิดสนามเด็กเล่น “สนามเด็กเล่นได้เล่นดี” ภายใต้แนวคิด “เพิ่มพื้นที่เล่นปลอดภัยให้เด็ก”
July 15, 2019
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการ 1st Biennual International Conference in Health Sciences
July 15, 2019

พิธีทำบุญเปิด สำนักงานใหม่ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (iNT)

91370

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการเเทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดสำนักงานใหม่  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (iNT) นอกจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์  รักษาการเเทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศเเละวิทยาเขตกาญจนบุรี  รองศาสตราจารย์ นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ  รักษาการเเทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงาน ให้เกียรติเข้าร่วมในครั้งนี้  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นพ. ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (iNT) ให้การต้อนรับ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

      จากนั้น ผู้บริหารได้สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก , พระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ และ พ่อขุนทุ่ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ 9 รูป ผู้บริหารถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา กรวดน้ำรับพร ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล

Recent post