มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมและได้รับการเลือกเป็นผู้ประสานงานหลัก China-ASEAN Medical Consortium ณ เมืองกุ้ยหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน
July 26, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อำเภอพุทธมณฑล
July 28, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ประจำปี 2562

line_16752095746204-1024x683

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ในกิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีคณะต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้รับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ปกครองและผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ให้คำแนะนำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล การเรียนรู้เพื่อเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ตามแนวทาง Outcome based Education จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา สวัสดิการ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมหิดล และการทำกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาเมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มีการแสดงต้อนรับของศิษย์เก่า “มหิดลมีมากกว่าความรัก” โดย แพทย์หญิงพิยะดา หาชัยภูมิ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและทีมงาน

Recent post