มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ร้อยเรื่องเล่า มหาวิทยาลัยมหิดล”
July 25, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปีพุทธศักราช 2562
July 26, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ Macquarie University จัดการประชุม Science, Technology and Engineering Joint Symposium

001

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวต้อนรับการประชุม Science, Technology and Engineering Joint Symposium โดยมีผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Barbara Messerle, Executive Dean, Faculty of Science and Engineering จาก Macquarie University และคณะ ในโอกาสเดินทางมาหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณนล เรืองเนาวรัตน์ ผู้จัดการฝ่าย Urban Development บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) แสดงวิสัยทัศน์เรื่อง Thailand 4.0, EEC and MCIE Linkage ณ ห้องประชุม OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้น ผู้แทนจาก Macquarie University เยี่ยมชม Mahidol-Macquarie Center for International Education (MCIE Office) โดยมี Dr. Alex Nanni รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในภาคบ่าย ผู้แทนจาก Macquarie University ร่วมประชุมกับผู้บริหารส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือครั้งนี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พาเยี่ยมชม Innogineer Studio ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post