คณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน รวมพลัง จัดงานวิ่งเชิงสัญลักษณ์ และแถลงข่าวครั้งที่ 2 พร้อมเปิดยุทธการต้านมะเร็ง ในงานประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
July 19, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก Kaohsiung Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
July 19, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิด Sino-Thai Institute for Southeast Asian Chinese (Teochew) Studies

sio7

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด Sino-Thai Institute for Southeast Asian Chinese (Teochew) Studies อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง Center for China and Globalizing Asia คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและ Hanshan Normal University ที่จะดำเนินการโครงการวิจัยด้านจีนโพ้นทะเล (แต้จิ๋ว) ศึกษาในมิติสหวิทยาการ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ Trans-regional Young Leadership Training Program ต่อไป

Recent post