พิธีทำบุญเปิด สำนักงานใหม่ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (iNT)
July 15, 2019
ม.มหิดล ร่วมกับจังหวัดนครปฐม ประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในอย่างยั่งยืน
July 15, 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการ 1st Biennual International Conference in Health Sciences

ph002

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ 1st Biennual International Conference in Health Sciences หัวข้อ “Healthcare innovation for optimal health” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 พร้อมบรรยาย เรื่อง “Innovation in healthcare” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ให้ความสนใจร่วมรับฟัง ณ Convention Hall Institute of Technology and Health Sciences Bali (ITEKES) บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

Recent post