มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปีพุทธศักราช 2562

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ Macquarie University จัดการประชุม Science, Technology and Engineering Joint Symposium
July 25, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ Macquarie University จัดการประชุม Science, Technology and Engineering Joint Symposium (วันที่ 2)
July 26, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปีพุทธศักราช 2562

king1002

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธีฯ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 68 รูป จาก 3 วัดโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ วัดมหาสวัสดิ์ วัดเทพากร และวัดหทัยนเรศวร์ หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ โดยผู้ร่วมพิธีพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณโถงสมเด็จพระราชบิดา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post