มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “อพยพปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน” ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสภา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานพันธมิตร แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการ “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค ๔.๐” (Precision Medicine in Thailand 4.0)
July 31, 2019
การตรวจประเมินวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 31, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “อพยพปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน” ประจำปี 2562

98

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม “อพยพปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน” ประจำปี 2562 ณ ลานหน้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารหอพัก กองกิจการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเมื่อประสบสถานการณ์ฉุกเฉิน และเข้าใจกระบวนการรอพยพอย่างปลอดภัยโดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธภูมิ ญานเพิ่ม หัวหน้างานจราจรและรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานจราจรและรักษาความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้ความรู้และจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่ต่างๆ ของหอพัก แก่นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)

Recent post