มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd SEASN Assembly and the 2nd Internationnal Conference on Sustainable Development Goals (ICSDG2019)
July 30, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสภา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานพันธมิตร แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการ “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค ๔.๐” (Precision Medicine in Thailand 4.0)
July 31, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “รับน้องเข้าบ้าน” ประจำปี 2562

freshy2

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รับน้องเข้าบ้าน” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาที่เข้ามาพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ตลอดจนเป็นการส่งมอบความสุขจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ในขณะที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา ระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล และเมื่อจบการศึกษา โดยมีเวทีเสวนา “สร้างแรงบันดาลใจและข้อคิดการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีเป้าหมาย โดย พี่อ้อย-พี่ฉอด On Tour กิจกรรมสร้าง ความสัมพันธ์พี่น้องบ้านมหิดล โดย คณะกรรมการนักศึกษาบ้านมหิดล กองกิจการนักศึกษา ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post