สถาบันฯเด็ก จัดแถลงข่าวและเปิดสนามเด็กเล่น “สนามเด็กเล่นได้เล่นดี” ภายใต้แนวคิด “เพิ่มพื้นที่เล่นปลอดภัยให้เด็ก”

วิทยาลัยราชสุดา จัด”โครงการต้นแบบการเสริมสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพอิสระด้านการออกแบบกราฟิกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน”
July 15, 2019
พิธีทำบุญเปิด สำนักงานใหม่ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (iNT)
July 15, 2019

สถาบันฯเด็ก จัดแถลงข่าวและเปิดสนามเด็กเล่น “สนามเด็กเล่นได้เล่นดี” ภายใต้แนวคิด “เพิ่มพื้นที่เล่นปลอดภัยให้เด็ก”

child12

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปโรงเรียนวัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่น “สนามเด็กเล่นได้เล่นดี” ภายใต้แนวคิด “เพิ่มพื้นที่เล่นปลอดภัยให้เด็ก” สนับสนุนการเล่นได้เล่นดี โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ ศูนย์สร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่ง สนามเด็กเล่นที่จัดสร้างขึ้นนี้ ตรง“ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น : อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม” และได้มีการอบรมผู้นำการเล่น ในเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เพื่อเป็นการดูแลตรวจเช็ค อุปกรณ์เครื่องเล่น ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งก่อนเล่น ระหว่างเล่น และหลังการเล่น รวมถึงการเป็นผู้นำการเล่นกับน้องๆ ที่เข้าใช้สนามอีกด้วย

รายละเอียดคู่มือสนามเด็กเล่นปลอดภัย : http://www.nicfd.cf.mahidol.ac.th/…/im…/documents/playground

Recent post