คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ “รวมใจไทย สืบสาน พระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” นำรายได้บูรณะพิพิธภัณฑ์ “หมอเจ้าฟ้า”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2562
July 23, 2019
การตรวจประเมินศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 23, 2019

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ “รวมใจไทย สืบสาน พระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” นำรายได้บูรณะพิพิธภัณฑ์ “หมอเจ้าฟ้า”

105605

วันที่ 23  กรกฎาคม  2562  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์   ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทย สืบสาน  พระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” โดยมี  รองศาสตราจารย์ นพ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “รวมใจไทย สืบสานพระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” พร้อมด้วย นายแพทย์มาโนชญ์ เล้าวงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค  และเจมส์ มาร์ “หมอทรัพย์” จากละครเรื่อง กลิ่นกาสะลอง ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G รพ.ศิริราช

โครงการ “รวมใจไทย สืบสาน  พระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน  2562  ณ  ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า  โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จึงได้ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า และจัดกิจกรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ให้ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขและพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะของสมเด็จพระบรมราชชนก และนำรายได้สมทบทุนบูรณะพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ให้เป็นแหล่งศึกษาเกี่ยวกับพระประวัติของสมเด็จพระบรมราชชนก และเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ผู้ที่มาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีจิตสำนึกที่จะดำเนินชีวิตตามรอยพระบาท “หมอเจ้าฟ้า” ดังคำสอนของพระองค์ท่านว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเปนที่สอง  ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเปนกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ์”

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมดี ๆ สานความตั้งใจเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมราชชนก และร่วมบริจาคสมทบสร้าง “พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า” ท่านสามารถร่วมบริจาค ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า” ผ่านธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-05589-9  สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช โทร. 0 2419 7658-60  

Recent post