การตรวจประเมินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 12, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิการบดีจาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
July 12, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์จาก Myanmar Higher Education Delegation (MHED) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

line_74878713183312-1024x680

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ทีมผู้บริหาร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Cho Cho Aye, Dr.Myat Thuzar Soe, Dr.Khin Mar Phyu, Dr. Mi Paik, Ms.Soe Ei Ei Myat จาก Myanmar Higher Education Delegation (MHED) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสเดินทางมาร่วมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอนาคตต่อไป

Recent post