การตรวจประเมินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 12, 2019
The Visit of President of Osaka University
July 12, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์จาก Myanmar Higher Education Delegation (MHED) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา