มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิด ” 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”
July 29, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “รับน้องเข้าบ้าน” ประจำปี 2562
July 31, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd SEASN Assembly and the 2nd Internationnal Conference on Sustainable Development Goals (ICSDG2019)

conference1

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd SEASN Assembly and the 2nd Internationnal Conference on Sustainable Development Goals (ICSDG2019) เพื่อแบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการขจัดความท้าทายด้านความยั่งยืน รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและองค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals – SDGs) ณ ประเทศมาเลเซีย

Recent post