การตรวจประเมินคณะกายภาพบำบัด ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 8, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการ DCU (ครั้งที่ 2)
July 8, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก National Center for Open & Distance Education

DSC_5274

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับหม่อมหลวงสุภาพ ปราโมช ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าเอเซีย – จีน เพื่อการพัฒนาธุรกิจและวัฒนธรรม ในโอกาสนำ Mr. Mingguang Zhao และ Mr. Xiangxi Lin จาก National Center for Open & Distance Education เพื่อเจรจาหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุม 516 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post