มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดงาน Mahidol University’s Research & Innovation Special Exhibition (Mahidol R-I-SE Now)

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรจากยุโรปจาก MusiQuE
July 9, 2019
การตรวจประเมินสถาบันโภชนาการ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 9, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดงาน Mahidol University’s Research & Innovation Special Exhibition (Mahidol R-I-SE Now)

20190709_190709_0001

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) ในการจัดงาน Mahidol University’s Research & Innovation Special Exhibition (Mahidol R-I-SE Now) ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดทั้งหมด

Recent post