มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือ ในการจัดตั้งศูนย์ Regional Technical Facility
July 8, 2019
สถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษาและสันติศึกษา จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ: “The 3rd Lecturer Workshop on Teaching Human Rights”
July 8, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบห้องปฏิบัติการศูนย์ออกกำลังกาย

ss7

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562  ศาสตราจารย์  นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานรับมอบห้องออกกำลังกายที่ได้รับการสนับสนุจาก บริษัท ฟู้ดสตาร์  จำกัด  ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่มแบรนด์ ดีโด้ โดยมี คุณจันทรา  พงศ์ศรี  กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ส่งมอบ ณ ห้อง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้น รักษาการแทนอธิการบดีได้เดินทางไปเดยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์ออกกำลังกาย พร้อมกล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้นในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการศูนย์ออกกำลังกาย (DeeDo Weight Training Room) อย่างเป็นทางการ โดยมีอาจารย์ นายแพทย์ ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พร้อมด้วย นายดิลก ธัญญาเวชกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนสนับสนุน บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด และ อาจารย์ดนัย  ตั้งศรีวิริยะกุล ที่ปรึกษาบริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย   ณ  อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post