วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม Conference on the Ethics of Science & Technology and the Sustainable Development
July 5, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือ ในการจัดตั้งศูนย์ Regional Technical Facility
July 8, 2019

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี

ss-09

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 รองศาตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อาจารย์ นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ให้การต้อนรับและเป็นประธานจัดงาน มีผู้แทนจากหลายส่วนงาน รวมถึงอดีตผู้บริหาร และศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนการกีฬา มาร่วมแสดงความยินดี และได้ร่วมพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอบคุณภาพจาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post