มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Yuan Ze University ประเทศไต้หวัน

Mahidol University Sawasdee Thailand 2019
July 1, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ H.E. Dr. Chen-Yuan Tung ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
July 1, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Yuan Ze University ประเทศไต้หวัน

taiwan12

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ วิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof. Ching-Pu Chen, Director of Global Affairs Office, Prof. Yaw-Geng Chau, Dean of College of Electrical and Communication Engineering, Prof. Chih-Yang Lin, Assoc. Prof., Dept. of Electrical Engineering และอาจารย์สมโชค เรืองอิทธินันท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 404 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Yuan Ze University เป็นมหาวิทยาลัยก่อตั้งในปี 1989 จาก College of Engineering ปัจจุบันเป็น comprehensive university และเป็นมหาวิทยาลัยในไต้หวันที่มีคุณภาพการศึกษาในระดับต้นๆของประเทศ หลักสูตรที่เปิดสอนและมีความโดดเด่น ได้แก่ Engineering, Informatics, Management, Humanities and Social Sciences and Electrical and Communication Engineering การมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความร่วมมือทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงความร่วมมือด้านนักศึกษาแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก

Recent post