โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
June 7, 2019
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดประชุมพัฒนาขอบเขตความร่วมมือกับสถาบันฯปิดทองหลังพระและมูลนิธิรากแก้ว
June 7, 2019

ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 51

camp1

วันที่ 7 มิถุนายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาของชมรมกลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดลและให้กำลังใจแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายอาสาพัฒนา” ครั้งที่ 51  ณ โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  27 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2562  ในการร่วมกับชุมชนสร้างลานอเนกประสงค์มีหลังคา เพื่อมอบให้แก่โรงเรียน และจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับชุมชน ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตและสำรวจปัญหาด้านสาธารณสุขของคนในชุมชน สามารถนำมาวิเคราะห์และวางแผนแก้ปัญหาร่วมกัน

Recent post