มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยาย “Innovation & Entrepreneurial Education”
June 25, 2019
พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกสว. ประจำปี 2561
June 26, 2019

คณะสัตวเเพทยศาสตร์จัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2562

vs1

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการให้เกียรติเข้าร่วม ในงาน TALAS Pre-Conference 2019 Program I Basic Institutional Animal Care and Use Committee ( IACUC) Training Enhancing Effective IACUC at International Standard การอบรมขั้นพื้นฐานคณะกรรมการกำกับดูเเลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่ระดับสากล โดยมี รองศาสตร์ปานเทพ รัตนากร นายกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองเเห่งประทศไทย กล่าวเปิดงาน ซึ่งงานนี้จัดระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายน 2562 ณ โรงเเรม เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการจัดทำโครงการที่มีการใช้สัตว์บนพื้นฐานด้านสวัสดิภาพเเละความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ เเละให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสัตว์ต้นเเบบที่นำไปสู่การใช้อย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ เเละเเนวทางการออกเเบบสถานที่เลี้ยงสัตว์เเละการจัดการระบบควบคุมสภาพเเวดล้อม

Recent post