วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนว 2562

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเจรจากับ United Nations Technology Innovation Labs (UNTIL) ในการก่อตั้ง UNTIL Thailand ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ
June 14, 2019
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2019
June 15, 2019

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนว 2562

09BBE747-83C9-4B47-9438-0DE2BC885A0F

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนว ประจำปี 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานพร้อมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวจากโรงรียนมัธยมชั้นนำกว่า 100 คน ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการให้คำแนะนำเชิงจิตวิทยาแก่นักเรียนในยุค 4.0 และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯกับโรงเรียนมัธยมชั้นนำในประเทศไทย โดยภายในงานประกอบไปด้วยการเสวนาในหัวข้อ “ก้าวไปข้างหน้ากับวัยรุ่นยุค Gen Z” และการบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “จิตวิทยากับพัฒนาการและการแสดงออกของวัยรุ่นยุค 4.0” โดยผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยนานาชาติ และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะครูแนะแนว จากกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ