นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2019

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนว 2562
June 14, 2019
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นเกียรติ “งานเดิน – วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2019”
June 16, 2019

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2019

C09A17F6-A6FF-4B4D-86D8-289B71649FFE

มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีสมาชิกทีม ได้แก่ นางสาวณัฐวดี คงแก้ว นางสาวหทัยแก้ว อนันต์ธนกุล นางสาวสุชาวดี กล่อมคอน และนางสาววรัญญา แจ้งสว่าง นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการในการแข่งขัน FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2019 ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 74 ทีม จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา ลิลิตชาญ เป็นอาจารย์ผู้นำทีมเข้าแข่งขัน

Recent post