วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินจาก AACSB Peer Review Team

รักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่ นร.รร.สาธิตนานาชาติ ม.มหิดล (MUIDS) ที่สำเร็จการศึกษาเกรด 12 (ม.6) ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร
June 1, 2019
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านวิจัย” รุ่นที่ 1
June 4, 2019

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินจาก AACSB Peer Review Team

1559546189098-1024x565

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีและคณะผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการให้การต้อนรับ Professor Geoff Perry, Deputy Vice Chancellor Auckland University of Technology, New Zealand ในฐานะ AACSB Peer Review Team Chair พร้อมคณะกรรมการ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและประเมิน AACSB ซึ่งเป็นการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสถาบันการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีในระดับโลกจาก Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)

การรับรองมาตรฐานโดย AACSB จะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าผู้ที่จบมาจากสถาบันเหล่านั้นจะมีโอกาสได้รับการจ้างงานสูงกว่า นอกจากนี้หากผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองโดย AACSB เมื่อต้องการเรียนต่อปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเดียวกันก็ทำให้การติดต่อ หรือสมัครเรียนทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น

Recent post