วันปาฐกถาเกียรติยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการนักศึกษาหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)
May 10, 2019
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก”
May 11, 2019

วันปาฐกถาเกียรติยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

1557494066340-1024x683

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “วันปาฐกถาเกียรติยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กวี ไกรระวี ประธานกรรมการจัดกิจกรรม กล่าวรายงาน ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวสดุดี ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ปฐมบทแห่งวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล ที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา, กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา และการเสวนาพิเศษ “สืบสานงานสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมศาสตร์” โดยมี ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผศ.วีระชาติ มัตติทานนท์ อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก ผศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.รมณีย์ ทองดารา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ร่วมเสวนา และ ผศ.ดร.กวี ไกรระวี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน (ห้อง 6450) ชั้น 4 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post