วิทยาลัยราชสุดา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา ประจำปี 2562 ครบ 28 ปี

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัด โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2
May 28, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “Learn Do De-velopment: เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา” ปีที่ 2
May 28, 2019

วิทยาลัยราชสุดา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา ประจำปี 2562 ครบ 28 ปี

rs10

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยราชสุดา ประจำปี 2562 ครบ 28 ปี ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เลขานุการมูลนิธิราชสุดา แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา คณะผู้บริหาร จากส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมในพิธี กิจกรรมมีดังนี้ ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ศาลพ่อขุนทุ่ง เทวาลัยพระพิฆเณศ ไหว้กลางแจ้งและร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณลานหน้าอาคารอำนวยการและห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

Recent post