งานครบรอบ 72 ปี วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ จัดแสดงนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์เนื่อง”สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 2″ Botanical Art Thailand 2019 ในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้ง “เครือข่ายวิทย์สานศิลป์”
May 23, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
May 23, 2019

งานครบรอบ 72 ปี วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

DSC05769

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานกล่าวเปิดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 72 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดครั้งนี้

จากนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดนิทรรศการซึ่งเป็นพันธกิจของคณะฯ ได้แก่ สถานีสาธารณสุขมูลฐาน , สถานีส่งเสริมสุขภาพ , สถานีความรอบรู้สุขภาพและทุกระบบเพื่อสุขภาพ , Health Literary ฯลฯ ชมวีดิทัศน์ 72 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัดปาฐกถาพิเศษในวาระ 72 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศิษย์เก่าอาวุโส คุณวิฑูรย์พันธ์ วรรณจำรัส และงานเสวนา “ คณะสาธารณสุขศาสตร์ : ทวนอดีต มองปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่คณะ รอบรู้สุขภาพ” ภายในงานมีอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post