คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม”เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 54 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

The CWTS Leiden Ranking 2019
May 18, 2019
รักษาการแทนอธิการบดีเข้าร่วมการประชุม World Health Assembly ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
May 20, 2019

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม”เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 54 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

10EC8666-A45C-46D9-8560-DFED08402759

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 54 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” โดยแบ่งประเภทการแข่งขัน เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระยะ 11 กิโลเมตร และ 4.5 กิโลเมตร ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,000 คน ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post