คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล นำข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช มอบแด่อธิการบดี

Design Thinking and Business Model Canvas Workshop MUKA
May 1, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล นำข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช มอบแด่อธิการบดี

rice4

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงาน และชาวชุมชนบ้านคลองโยง นำข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วมามอบแด่อธิการบดี ณ ห้อง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ การบริการเพื่อสังคมโดยนำเมล็ดพันธุ์ข้าวปิ่นแก้ว ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก ประธานมูลนิธิรากแก้ว ได้ติดต่อประสานงานขอเมล็ดพันธุ์​ข้าว จำนวน 10 กรัม (300 เมล็ด)​ จากศูนย์วิจัยกรมการข้าว (ปทุมธานี)​ มาปลูกในแปลงนาทดลอง โดยทางคณะได้จัดโครงการทำพิธีต่างๆเกี่ยวกับเรื่องข้าวมาตลอด 2 ปี มีนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ พร้อมด้วยชุมชนมาร่วมกิจกรรมด้วยโดยทางมูลนิธิรากแก้วให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมด้วย ซึ่งในช่วง 2 ปีแรกการปลูกข้าวไม่ได้ผลผลิตตามที่คาดการณ์ไว้ ก่อนจะสัมฤทธิ์ผลที่จะได้ผลผลิตในปีนี้

Recent post