มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นครปฐม พร้อมรับป้ายการเป็นเจ้าภาพ “สภากาแฟ จังหวัดนครปฐม” ครั้งต่อไป

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้โอวาทนักกีฬาบุคลากรก่อนการแข่งขัน “ขุนเลเกมส์” ครั้งที่ 38
May 14, 2019
ม.มหิดล รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยาง จาก บ. โคโคคุ รับเบอร์ จก.
May 15, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นครปฐม พร้อมรับป้ายการเป็นเจ้าภาพ “สภากาแฟ จังหวัดนครปฐม” ครั้งต่อไป

coffee3

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ จังหวัดนครปฐม” ซึ่งส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธาน ณ แขวงทางหลวงนครปฐม จากนั้น รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบป้ายส่งต่อการเป็นเจ้าภาพสภากาแฟจังหวัดนครปฐมครั้งต่อไป วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post