มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือก่อสร้างสถานีร่วมศิริราชและอาคารรักษาพยาบาล
May 2, 2019
คณะ ICT ม.มหิดล เปิดตัวโครงการอบรม Retraining และ Coaching ICT Professionals เพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้าน ICT ให้แข็งแกร่งในยุค Thailand 4.0
May 3, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

001

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงาน ในหัวข้อต่างๆ อาทิ นโยบายความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ นโยบายและการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องประชุม OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น คณะศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยมี Dr. Alexander Nanni รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับ ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post