มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นครปฐม พร้อมรับป้ายการเป็นเจ้าภาพ “สภากาแฟ จังหวัดนครปฐม” ครั้งต่อไป
May 14, 2019
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด
May 15, 2019

ม.มหิดล รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยาง จาก บ. โคโคคุ รับเบอร์ จก.

S__20103279

14 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร บริษัท โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด ในโอกาสเข้าพบเพื่อรายงานงบการเงินของบริษัทฯ และนำเงินสนับสนุนการศึกษาวิจัยมามอบให้ ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ KOKOKU INTECH CO., LTD. ได้มีความร่วมมือในการวิจัย พัฒนา เกี่ยวกับยางและโพลีเมอร์ โดยได้จัดตั้ง บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทผลิตชิ้นส่วนยางในรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ผลิตชิ้นส่วนยางใน อิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ โดยได้จดทะเบียนบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท ซึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทดังกล่าว โดยในทุกปีคณะฯ จะได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากบริษัทฯ

Recent post