คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรมคุณภาพ เพื่อคนคุณภาพ “The 2 nd PTMU Quality Day 2019”

การประชุมปฏิบัติการ Preparation for AUN-QA Assessment 2020: Workshop 1
May 24, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัด โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2
May 28, 2019

คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรมคุณภาพ เพื่อคนคุณภาพ “The 2 nd PTMU Quality Day 2019”

line_617564072389131-1024x682

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. กภ. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติคณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในกิจกรรมคุณภาพ เพื่อคนคุณภาพ ในงาน “The 2 nd PTMU Quality Day 2019” โดยคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายงานต่างๆ และนักศึกษาได้นำเสนอผลงานและนวัตกรรมต่างๆ รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และ รศ.ดร.ภัทร์ พลอยแหวน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post