คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้านลูกจ้างดีเด่น

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงาน “เทคนิคการแพทย์ มหิดล รวมใจสร้างสุขภาวะดี วิถีเกษตรปลอดภัย” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
May 11, 2019
สถาบันฯอาเซียนได้รับคัดเลือกเข้าอบรมเพื่อเป็น Global DDR Trainer
May 13, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้านลูกจ้างดีเด่น

1252019_190513_0043

วันที่ 9 พ.ค. 2562 นายวิชัย บุญหลง งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล “ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้านลูกจ้างดีเด่น” จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยมีพิธีมอบเข็มทองคำและใบประกาศในการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2562 Disruptive University : เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก “สมองกลหรือจะสู้สมองคน” ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค. 2562 ณ กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

การจัดประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล “บุคลากรสายสนับสนุนผู้ผลงานดีเด่นระดับชาติ ปขมท. รวมทั้งให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ มุมมองที่กว้างขวาง สร้างสรรค์ และนำความรู้ไปปรับกระบวนการทำงาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมในโลกยุคใหม่อย่างไม่ตื่นตระหนก

Recent post