สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mahidol Active Ageing Policy
May 31, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

D05636C9-A307-434E-B29D-F9D80AA8CF0C

มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นเจ้าเหรียญทองติดต่อกัน​ 4​ สมัยและขอขอบคุณนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่38 “ขุนเลเกมส์ระหว่างวันที่  24-31 พฤษภาคม2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ติดตามผลการแข่งขันได้ที่ http://khunleaygames.sat.or.th/

Recent post