ม.มหิดล โดย กองบริหารงานวิจัย จัดการประชุมกลุ่มนักวิจัย เรื่อง การใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Macquarie University เพื่อเจรจาความร่วมมือภายใต้ MU-MQ Centre for International Education (MCIE)
May 1, 2019
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
May 2, 2019

ม.มหิดล โดย กองบริหารงานวิจัย จัดการประชุมกลุ่มนักวิจัย เรื่อง การใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

2A22CA39-BE91-4566-A7F8-A8C89D1FBCA4

วันที่1 พฤษภาคม2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานการประชุมกลุ่มนักวิจัยเรื่องการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีคณะเภสัชศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดลและกลุ่มนักวิจัยเข้าหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกัญชา   ห้องประชุม OSM 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post