คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ จัดแสดงนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์เนื่อง”สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 2″ Botanical Art Thailand 2019 ในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้ง “เครือข่ายวิทย์สานศิลป์”

ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน ด้านบัญชีบริหารการวางแผนการเงินล่วงหน้า (Budgeting) หลักสูตรที่ 1 การเงินสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2”
May 23, 2019
งานครบรอบ 72 ปี วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
May 23, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ จัดแสดงนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์เนื่อง”สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 2″ Botanical Art Thailand 2019 ในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้ง “เครือข่ายวิทย์สานศิลป์”

sc1

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ  เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งเครือข่ายฯ จัดงานนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 2” Botanical Art Thailand 2019 เพื่อสนองพระราชดำริการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพื้นเมืองไทย ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สร้างความเข้าใจ และทำให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช ผ่านการชื่นชมความสวยงามของภาพวาดพฤกษศาสตร์ รวมถึงสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศิลปินพฤกษศาสตร์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre – BACC) ต่อเนื่อง 13 วัน ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการถ่ายทอดความสวยงามของธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับประกอบในห้องเรียน บทความวิจัย รวมถึงเป็นงานอดิเรก ในปี พ.ศ. 2542 ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยริเริ่มโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่เยาวชน นักวิจัย และประชาชน กระทั่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลงานของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ นักพฤกษศาสตร์ และศิลปินจากทั่วประเทศจำนวน 52 ท่าน มีผลงานภาพวาดเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติผ่านงานนิทรรศการในชื่อ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “Botanical Art Worldwide 2018: Linking People to Plants through Botanical Art” โดยAmerican Society for Botanical Artists ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงใน 25 ประเทศทั่วโลก เมื่อปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

สำหรับนิทรรศการ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 2” นี้ มีนอกจากจัดแสดงรูปภาพแล้ว ยังมีกิจกรรมสาธิตการวาดภาพพฤกษศาสตร์ การอบรมระยะสั้น และนิทรรศการแสดงภาพวาดออนไลน์อีกด้วย ทั้งนี้ผู้สนใจร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาพฤกศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2201-5232, 0-2201-5240, e-mail: sasivimon.swa@mahidol.edu, website: http://plantscience.sc.mahidol.ac.th และเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ e-mail: sciartnetwork@gmail.com หรือ facebook.com/sci-artnetwork.

Recent post