ม.มหิดล จัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารงานวิจัย ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของนักวิจัย
May 30, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “จิตอาสา วิศวะมุ่งลดมลภาวะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1”
May 31, 2019

ม.มหิดล จัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

queen17

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2521 ทรงเป็นพระอัครมเหสีใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) โดยทรงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

31 พฤษภาคม 2562  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 42 รูป จากวัดมหาสวัสดิ์ ณ บริเวณหน้าอาคารฯ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณโถง ชั้น 1 โดยประธานในพิธีได้ลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่มราชสักการะ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ฯ จากนั้นนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ โดยผู้ร่วมพิธีแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยพร้อมเพรียงกัน

Recent post