คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “จิตอาสา วิศวะมุ่งลดมลภาวะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1”

ม.มหิดล จัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
May 31, 2019
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล จับมือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สร้างโลกจำลองการปฎิบัติงานให้บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน
May 31, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “จิตอาสา วิศวะมุ่งลดมลภาวะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1”

eg08

วันที่ 30 พ.ค. 2562 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “จิตอาสา วิศวะมุ่งลดมลภาวะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1”  ณ คลองชัยขันธ์รอบบริเวณโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ เพื่อ เป็นการทำความดีด้วยหัวใจ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีบุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ดังนี้

1) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่ประธานนักเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

2) กิจกรรมเก็บผักตบชวาและขุดลอกคูคลองชัยขันธ์รอบโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์

3) กิจกรรมทำความสะอาดรอบแปลงเกษตรของโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์

4) กิจกรรมจัดการผักตบชวาเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้เกิดกระบวนการสร้างเครือข่ายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับโรงเรียน และชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Recent post