รักษาการแทนอธิการบดีเข้าร่วมการประชุม World Health Assembly ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม”เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 54 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”
May 19, 2019
ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สุธี ยกส้าน แสดงปาฐกถาในงานครบรอบ 10 ปีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล
May 21, 2019

รักษาการแทนอธิการบดีเข้าร่วมการประชุม World Health Assembly ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

1558329919439-1024x682-1024x682

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม ”The 72nd World Health Assembly (WHA72)” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 28 พฤษภาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “Universal Health Coverage” ในการประชุมครั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มอบรางวัล Award of Global Health Hero ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงแก่บุคคลที่ได้อุทิศตนในการทำประโยชน์แก่วงการสาธารณสุขในระดับภูมิภาคและระดับสากล ทั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 6 ท่าน จากทั้งหมด 6 ภูมิภาคตามการแบ่งขององค์การอนามัยโลก สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Award of Global Health Hero จาก SEAR (South East Asia Region)

ในวันเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าพบ Dr. John Reeder ผู้อำนวยการ WHO-TDR และ Dr. Bernadette Ramirez ร่วมกับ อาจารย์ ดร.วไลกัญญา พลาศรัย ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือกับ WHO-TDR และแนวทางการจัดตั้ง SDGs Centre for Asia ในอนาคต รวมไปถึงการร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง WHO และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้

อนึ่ง ในโอกาสการเดินทางไปร่วมประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ฯพณฯ เสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้เลี้ยงรับรอง ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้เข้าร่วมงานประชุมจากประเทศไทยก่อนเริ่มการประชุม

Recent post