คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้านลูกจ้างดีเด่น
May 13, 2019
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร ต่อยอดงานวิจัยสู่การวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็ง”
May 13, 2019

สถาบันฯอาเซียนได้รับคัดเลือกเข้าอบรมเพื่อเป็น Global DDR Trainer

60029073_10156417587517781_8557032183280173056_n

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ ผู้อำนวยการ AP-RCC-ICUDDR และอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด ในโอกาสได้รับการคัดเลือกในเข้าอบรมเพื่อเป็น Global DDR Trainer ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562

Global DDR Trainer โดยรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ต้องการพัฒนาผู้ที่จะเป็นวิทยากรระดับสากลในเรื่อง Drug Demand Reduction โดยผู้ผ่านหลักสูตรนี้ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง และสามารถถ่ายทอดความรู้ตามหลักการสากลในทุกประเทศทั่วโลก

การอบรมดังกล่าวดำเนินการโดย International Society of Substance Use Professionals (ISSUP) ซึ่งคัดเลือกผู้แทนจากทุกภูมิภาคทั้งเอเชีย เอเชีย-แปซิฟิก อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา อาทิ ไทย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มัลดีฟ ภูฏาน อินเดีย ศรีลังกา เคนย่า สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ นามิเบีย เอธิโอเปีย อังกฤษ สเปน เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐเช็ก รัสเซีย และผู้แทนจาก University of Florida และ The University of Iowa

Recent post