พิธีมอบเกียรติบัตรแก่สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการนักศึกษาหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาด้านธุรกิจและผู้ประกอบการครั้งที่ 2
May 10, 2019
วันปาฐกถาเกียรติยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
May 10, 2019

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการนักศึกษาหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)

1557491766685-1024x684

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่สภานักศึกษา องค์กรนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา และนางกิรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดี ในโอกาสนี้ ผู้แทนนักศึกษาจากสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 และคณะกรรมการนักศึกษาหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) รายงานผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง Mini Theater ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

Recent post