คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงาน “เทคนิคการแพทย์ มหิดล รวมใจสร้างสุขภาวะดี วิถีเกษตรปลอดภัย” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก”
May 11, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้านลูกจ้างดีเด่น
May 13, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงาน “เทคนิคการแพทย์ มหิดล รวมใจสร้างสุขภาวะดี วิถีเกษตรปลอดภัย” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

line_8177551728303-1024x682

11 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “เทคนิคการแพทย์ มหิดล รวมใจสร้างสุขภาวะดี วิถีเกษตรปลอดภัย” จัดโดย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เพื่อให้บริการและเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี กล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายในงานมีกิจกรรมฟรี ได้แก่ ตรวจสุขภาพ และให้คำแนะนำทางสุขภาพ ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง แนะนำวิชาชีพของสาขาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับน้อง ๆ นักเรียน การทำการเกษตรปลอดภัย การจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ราคาประหยัด ตลอดจนกิจกรรมเสวนาจากวิทยากรผู้มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านสุขภาพ โดยหลังพิธีเปิดมีการเสวนา “กินคลีนฟู้ดแบบไทย กระชากวัยสไตล์ สง่า ดามาพงษ์” ต่อด้วยกิจกรรมแนะนำหลักสูตรการศึกษา และเสวนา“ ชีวิตดีดีมาที่เทคนิค (การแพทย์) มหิดล

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00-14.30 น. พบกับเสวนา “การดูแลสุyภาพกายใจเคล็ดลับสดใสยุค 4.0” โดยวิทยากรรับเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิไลรัตน์ นุชประมูล เวลา 16.00-16.30 น. พบกับการแสดง “ดนตรีเพื่อความผ่อนคลาย” โดย คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมแนะนำหลักสูตรการศึกษา เวลา 16.30-17.00 น.

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจของ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้ที่ www.mt.mahidol.ac.th

Recent post