พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด
May 15, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันฯ อาเซียน ร่วมประชุมหารือในการพัฒนา SDG Centre for Asia ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
May 15, 2019

ม.มหิดล จัดงานเปิดตัว MU Smart Locker

smart12

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานเปิดตัว MU Smart Locker โดยมี นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ คุณวันทนีย์ สุรพิบูล ผู้อำนวยการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารส่วนงาน ผู้อำนวยการกอง ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้ ณ สระว่ายน้ำสิริมงคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิยาลัยมหิดล

โครงการ MU Smart Locker เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Smart University ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ เพื่อก้าวสู่ความเป็นต้นแบบแห่ง “Digital Convergence University” เพื่อขานรับนโยบาย Digital Thailand 4.0 โดยได้ดำเนินการติดตั้ง MU Smart Locker จำนวน 3 จุด จุดละ 2 ตู้ ได้แก่ สระว่ายน้ำสิริมงคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ศูนย์การเรียนรู้มหิดล และสนามแบดมินตัน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคลภายนอกที่มาใช้บริการตามสถานที่ดังกล่าวได้ใช้บริการเก็บสัมภาระขณะออกกำลังกายหรือทำกิจกรรม

Recent post