คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล แถลงข่าวการจัดกิจกรรม“ศาลปกครอง – ศิริราช เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
May 17, 2019
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล สร้างความตระหนักในวันวัคซีนเอชไอวีสากล (HIV Vaccine Awareness Day)
May 17, 2019

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล แถลงข่าวการจัดกิจกรรม“ศาลปกครอง – ศิริราช เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

675393

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศาลปกครอง แถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ศาลปกครอง – ศิริราช เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และรองศาสตราจารย์ นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมแถลงข่าว ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ ในโอกาสนี้ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มอบเงินบริจาคในนามของบุคลากรของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง เข้าร่วมสมทบทุนในโครงการดังกล่าวด้วย

Recent post