สถาบันฯอาเซียนได้รับคัดเลือกเข้าอบรมเพื่อเป็น Global DDR Trainer

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้านลูกจ้างดีเด่น
May 13, 2019
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร ต่อยอดงานวิจัยสู่การวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็ง”
May 13, 2019

สถาบันฯอาเซียนได้รับคัดเลือกเข้าอบรมเพื่อเป็น Global DDR Trainer

Recent post