ม.มหิดล จัดงานเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารงานวิจัย จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของนักวิจัย
May 30, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “จิตอาสา วิศวะมุ่งลดมลภาวะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1”
May 31, 2019

ม.มหิดล จัดงานเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

Recent post