คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ฯ ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561”
May 29, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน “Mahidol Engineering Maker Expo 2019” สุดยอดงานแสดงผลงานวิจัย-นวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์
May 30, 2019

Mahidol University International College with University of California, Berkeley Offer Executive Training on Disruptive Change

1559132772365-1024x683

Mahidol University International College (MUIC), in partnership with University of California, Berkeley, held its very first Interactive Executive Workshop entitled “Driving Change and Leading in the Disruptive World” on May 29, 2019 at Gaysorn Urban Resort, Ratchaprasong Road, Bangkok.

Thirty-eight high-ranking executives from leading private and public institutions in Thailand attended the workshop facilitated by Prof. Homa Bahrami, Faculty Director for the New Manager Boot camp, the Leadership Reinvention Studio, and senior Lecturer of the Haas School of Business, University of California, Berkeley.

This partnership between these two notable institutions highlighted University of California, Berkeley’s strong program in executive education and the vibrant ties of MUIC—Thailand’s leading international college—with private enterprises and government agencies.

This executive workshop is the first offering of MUIC’s Executive Series under its Executive Education Program, emphasizing the development of insights and enhancement of leadership skills that will help participants—whether individual or small groups—successfully lead their organizations in the face of challenges.