ม.มหิดล รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยาง จาก บ. โคโคคุ รับเบอร์ จก.
May 15, 2019
ม.มหิดล จัดงานเปิดตัว MU Smart Locker
May 15, 2019

Memorandum of Understanding (MOU) Signing Ceremony between Faculty of Pharmacy, Mahidol University and BASF (Thailand) Limited

MOU Pharmacy_190515_0001

On 15 May 2019, Associate Professor Suvatna Chulavatnatol, Dean of Faculty of Pharmacy and Mr. Moh Mang Ng, Managing Director of BASF (Thailand) Limited, in accompany with Professor Varaporn Junyaprasert (Director of Dermocosmetic Testing Center), Mr. Jirawat Thongbai (Director Care Chemical ASEAN) and the staffs of their respective institutions, signed the MOU to collaborate on education and research and development focused on cosmetic sciences. This MOU aims to strengthen cosmetic curriculums of pharmacy students both undergraduate and graduate levels. In addition, the research network between the government organization and private sectors will be promoted through this collaboration to be beneficial to Thai consumers and researches in cosmetic sciences. At Meeting Room 606 on the 6th floor, Ratcharat Building, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.