มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม AI For Good Global Summit ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ICT มหิดล จับมือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สร้างโลกจำลองการปฎิบัติงานให้บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน
May 31, 2019
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 5
May 31, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม AI For Good Global Summit ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

Recent post